RODO

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku w życie wchodzi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Jego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym wprowadziliśmy zmiany w Polityce Prywatności, które wchodzą w życie 25 maja br.

- Stypendia Szkolne 2010

Wielkość czcionki
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę nr LXV/599/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Sopołecznej w Brwinowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Informuję, że na mocy ww. uchwały, od 1 września 2010 r., decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych będą wydawane przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę nr LXV/599/2010 z dnia 28  zerwca 2010 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do prowadzenia  postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Informuję, że na mocy ww. uchwały, od 1 września 2010 r., decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych będą wydawane przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Gminy Brwinów, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
w rodzinie:  
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- odcinek renty / emerytury za poprzedni miesiąc,
- zaświadczenie ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej,
- oświadczenie o  wysokości otrzymanych alimentów.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub w formie oświadczenia  wnioskodawcy.

Wnioski do pobrania z naszej strony po kliknięciu tutaj oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a

Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2010 r.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>