RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

DODATEK OSŁONOWY

Wielkość czcionki

W gminie Brwinów instytucją wyznaczoną do prowadzenia postępowań w sprawach o dodatek osłonowy jest Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkaniec gminy Brwinów składa w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym ŚOPS przy  ul. Kościuszki 4a w Brwinowie. Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej, wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

 

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy przyznawany będzie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. i przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę;
  • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy w 2024r. będzie wynosił:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (źródła te muszą być wpisane do CEEB) dodatek będzie wyższy i będzie wynosił:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku osłonowego załączony zostanie po jego opublikowaniu.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>