RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Dodatek węglowy - informacje

Wielkość czcionki

Dodatek węglowy - informacje

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

*Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego  został ustalony rozporządzeniem Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1712.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie - wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego przesłany jako załącznik  przy wykorzystaniu platformy ePUAP pod adres Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej: /07rd8k0dl2/skrytka UWAGA: nie wolno wykorzystywać profilu zaufanego do przesyłania cudzego wniosku.
  2. papierowo w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4a w Punkcie Informacyjnym

Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 729-54-44

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.doc 0.11MB
Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.04MB
Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy​_pdf.pdf 0.21MB

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy
Jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_węglowy12.docx 0.03MB


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>