RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie

05-840 Brwinów ul. T. Kościuszki 4a

tel. 22 729 54 44

 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych

e-mail: iod.sops(at)brwinow.pl

tel. 22 739 51 07

 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka, w   szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej,
 2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 7. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 8. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11. Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 13. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 15. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 16. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 17. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 18. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 19. Uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie i zarządzeń Burmistrza Gminy Brwinów,
 20. Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie archiwizowane przez okres przewidziany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Ośrodka.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielenia informacji administratorowi.

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.

11. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>