RODO

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku w życie wchodzi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Jego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym wprowadziliśmy zmiany w Polityce Prywatności, które wchodzą w życie 25 maja br.

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

  Becikowe przysługuje
 • matce
 • ojcu

lub

 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania. 

  Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe oraz dokument drugiego z rodziców.
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
 4. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe (np. przez drugiego z rodziców).

Jeżeli drugi z rodziców dziecka zameldowany jest poza terenem gminy Brwinów dobrze jest dostarczyć oświadczenie o nieubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z terenu na którym osoba ta posiada meldunek. Bez w/w pisma wniosek jest przyjmowany, ale może to wydłużyć czas oczekiwania na decyzję przyznającą "becikowe".

  

 


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>