RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Prace społecznie użyteczne

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie od 2007 r. korzysta z możliwości aktywizacji osób bezrobotnych poprzez organizację prac społecznie użytecznych na terenie Naszej Gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zmianami) przez prace społecznie użyteczne rozumie się prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej. Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych Gminy. Na terenie Gminy Brwinów dotychczas jedyną jednostką, gdzie organizowana jest ta forma aktywizacji jest Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe wytyczne w sprawie prac określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 210 poz.1745).

Do 31 stycznia każdego roku Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz przygotowuje listę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą otrzymać skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Uczestnikiem prac społecznie użytecznych może być osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości 6,30 zł za godzinę. Osoby te są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art.2 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz.1674, ze zm.).

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Powiatu Pruszkowskiego a Burmistrzem Gminy Brwinów. Starosta refunduje Gminie 60 % kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie umożliwił bezrobotnym udział w pracach społecznie użytecznych w charakterze opiekunek domowych w Dziale Usług Opiekuńczych. W roku 2008 tą formą aktywizacji zostało objętych 6 osób.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>