RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

INFORMACJA

 

Z dniem 31 grudnia 2013 r.  utraciła moc ustawa  z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Uchwałą nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów ustanowiła  wieloletni program w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (MP. z 2013 r. poz. 1024), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu ośrodek może udzielić wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe:

- wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł,

- wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 456 zł

W rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązuje 150% kryterium dla danej rodziny.

Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach trudnych, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Aby uzyskać pomoc osoba potrzebująca pomocy lub osoba działająca w jej imieniu powinna złożyć wniosek.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:
- ustnej, bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego,
- pisemnej, złożonej w kancelarii ośrodka lub przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną (adresy podane w zakładce "KONTAKT").


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>