RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Dodatek energetyczny.

Informujemy

w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w można składać wnioski o

dodatek energetyczny.

 

 

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy:


1. Pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który dostępny jest w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie, ul. Kościuszki 4a pok. nr 25 lub ze strony internetowej  Ośrodka www.sops.brwinow.pl (pobierz wniosek)

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Brwinowie, pok. nr 25

3. Do wniosku dołączyć następujące dokumenty:


- kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
- potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii)

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), obwieszczenia Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 393) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).


Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2021 r. (M. P. z 2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Termin wypłaty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, które składa się w kancelarii Ośrodka. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Ośrodek o:

- zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,

- zamianie zajmowanego mieszkania,

- sprzedaży lokalu mieszkalnego,

- zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>